top of page

גלריות תמונות

בעבודתי אני בוחנת תפיסות נשיות מקובלות, באמצעות נושאים המייצגים זיכרון, מיניות ומשפחה

תהליך העבודה שלי מתחיל בסקיצות המתארות תחושות ומחשבות, ואז בניית סדרה המייצרת משמעות המתרחבת מעבודה לעבודה
עבודתי מתאפיינת באיסוף וליקוט של חומרים נשיים, תחרות, פרוות נמר ובדים רכים

המצע אינו "לוח חלק" אלא נשוא, המכיל בתוכו זיכרון קודם הקשור לזיכרונות ילדות ואימהות. הצבע והמכחול הם הכלי המאחד בין השכבות ומחבר את הנסתר עם הנגלה

bottom of page