top of page

אישה נמר

הסדרה "אישה נמר"  צויירה על מצע של בד מנומר הבד שבחרתי מייצג בניגוד לכלה הצחורה "זולות" או פתיינות. מקור הדימויים בהם עסקתי לקוח מחוברות פורנו או מפוסטר מדיה

הכוח בסדרה זו נעוץ מבחינתי בשאלות הלא פתורות שהיא מעלה לדיון

כאשר העבודות שהתחילו במגמה ביקורתית השאירו אותי עם תחושה מציצנית

bottom of page