top of page

אישה ברוש

בסדרה "אישה ברוש" השתמשתי בדימוי של הברוש בשני אופנים: כצורה המכילה בתוכה דמות נשית. ובמקביל נוצרה סדרה שבה הברוש מתפקד כדימוי פאלי החודר בגד תחתון נשי תחרתי

בשני המקרים בד המצע עליו צוירו העבודות הינו בד טאפט אדום דגום בפרחים שחורים בולטים.  לבד האדום השפעה צבעונית וחומרית על המצויר עליו. הוא מהווה מצע נשי הנושא בתוכו זיכרון לשמלות טאפט מרשרשות, שאפיינו את המלתחה של סבתי ובו זמנית מדבר על תשוקה ופיתוי.

bottom of page