top of page

גלריית בריכה

סדרת הבריכות עוסקת בזרמי המעמקים של יחסים משפחתיים (יחסי אימהות ובנות), כפי שהם מתבטאים ברגעי נופש המתקיימים בבריכה

נבדקים בה מצבים שמשקפים, קרבה, תלות, פחד להרפות, אחיזה והטבעה, כמו גם משאת נפש להינפש, להפריד את עצמך מהאחר

הבריכה מייצגת את הפוטנציאל לרווחה, צורך עז לחופש במרחב מוגדר ולו רק לרגעים בודדים

הסדרה שואבת השראה ומגיבה לסדרת הבריכות שיצר האומן דיוויד הוקני

bottom of page