top of page

דימויים בשמן ואקוורל

העבודות באקוורל משקפות מבט רגעי במראה באופן ישיר ובלתי אמצעי, כאשר

משיכות המכחול השקופות בונות את הקומפוזיציה ברכות ועידון 
הפורטרטים לעומת זאת ,מצוירים בצבעי שמן

 כתהליך רב שכבתי, כאשר איכות העיבוד מאפשרת לצופה להיות שותף אקטיבי בהתבוננות בדימוי שנבנה על הבד

bottom of page