top of page

נופים

סדרת הנופים צוירה עם חזרתי לסטודיו, שממוקם קרוב לבית סבתי, שהיום מתגוררים בו הורי, מקום ספוג זיכרונות ילדות
הסדרה מתחלקת לדימויים הקשורים למקום: ברושים, בית, לצד דימויים הקשורים לכוחות היקום. רוח, שרפה וגרמי שמיים
הברושים מבחינתי ארץ ישראליים, מקומיים, נוכחים כגבות ובבתי קברות. דימוי המחבר בין שמיים לארץ. עוברים בציורי טרנספורמציה מדימוי ממשי לסימבולי. הדבר בא לידי ביטוי בעבודה 'שלושה ברושים' שמאחד בתוכה כאב, געגוע ותיקון. נושאת בתוכה מטען אישי ויהודי-קולקטיבי. הברושים שבקדמת התמונה פורצים את גבולות הקנבס, לקוחים באופן מתעתע מתוך שדרת העצים בבר גיורא. מקום של תום אליו נהגתי לצאת ולשחק קלאס ומחבואים עם ילדי השכונה, מסתירים בנוכחותם הצבעונית, מסילה נעלמת אל הלא נודע. 'הברוש הבודד' מהווה המשך לשלושת הברושים. מצויר בטקסטורה רכה, בעודו מעלים בנוכחותו הצבעונית את שדרת הברושים כנוכחים נפקדים
גרמי השמיים המצוירים מהווים המשך לסדרה, בעודם מתנתקים מהקרקע אל עולם שמימי קוסמי, שבו הדימוי כולל בתוכו נרטיב שהופך לצורה וחומר הופך לרוח באמצעות שכבות
צבע אינסופיות

bottom of page